Sídlo společnosti - je povinné mít sídlo společnosti ze zákona?

Ano, sídlo společnosti je jejím nutným znakem. Žádná právnická osoba nemůže existovat bez sídla. Právnická osoba může mít sídlo společnosti pouze jedno a to na jednom určitém místě. Zákon však dovoluje toto místo v průběhu existence firmy měnit.

Sídlo společnosti v minulosti

V minulosti musely společnosti zřizovat svá sídla společností v lokalitách, kde skutečně sídlily. Po novelizaci zákona § 19c občanského zákoníku v roce 2009 může být sídlo společnosti na jakékoliv adrese, aniž by se tam vedení firmy zdržovalo.

V současnosti není problém využívat jako sídlo společnosti zapsané v rejstříku virtuální sídlo, které je plně legální formou sídla společnosti. Společnosti tak mohou velmi snadno přesídli například do hlavního města a ušetřit nemalé náklady spojené s provozem kanceláře a platem zaměstnanců.

Sídlo společnosti nyní - aktuální podoba § 19c

(1) Při zřízení právnické osoby se určí její sídlo. Sídlo právnické osoby nesmí být v bytě, pokud to odporuje povaze právnické osoby nebo rozsahu její činnosti.

(2) Zapisuje-li se právnická osoba do veřejného rejstříku, postačí, uvede-li její zakladatelský dokument název obce, kde je sídlo právnické osoby. Plnou adresu sídla navrhne právnická osoba zapsat do veřejného rejstříku.

(3) Každý se může dovolat skutečného sídla právnické osoby. Proti tomu, kdo se dovolá sídla zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže právnická osoba namítat, že má skutečné sídlo v jiném místě.

» Sídla společností na Praze 2, 3 a 6. Sídlo společnosti ještě dnes za nejlepší cenu již od 390 Kč/měsíc! Klikněte pro více informací!